menusearch
balootprofil.com

قرنیز دکوراتیو کدD / عرض 9.5سانت 2پله خطدار بطول 3 متر ,

جستجو
پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
(0)
(0)
قرنیز دکوراتیو کدD / عرض 9.5سانت 2پله خطدار بطول 3 متر

                                         بلوط پروفیل

                                 BALOOTPROFIL 

تولید قالب D در سال 97 آغاز گردیده است و با نزدیک به تولید 15 طرح فیلم روی آن از متنوع ترین و از لحاظ کیفیت جزو بهترین تولیدات قرنیز در سطح کشور میباشد. 

 

 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز سفید براق کد D-01 دکوراتیو طرحدار ساده ساختمانی عرض 9.5 سانت
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز بیاض کد D02/ عرض 9.5 سانت / دکوراتیو طرحدار ساده / طول شاخه 3متر
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز گردویی کدD03دکوراتیو /عرض 9.5سانت/ طرحدار 2پله ساده ساختمانی / بطول 3متر
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز نقره ای دکوراتیوکد D04/ عرض9.5 سانت/ ساده 2 پله ساختمانی
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز طلایی کد D05 دکوراتیو/ عرض 9.5 سانت 2 پله ساده ساختمانی
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز گردویی روشن کد D06 /عرض 9.5سانت 2 پله ساده ساختمانی /طول 3متر
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز PVCقهوه ای کدD07 / دکوراتیو عرض 9.5 سانت ساده ساختمانی /کیفیت علی
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز بلوط کد D08 پی وی سی/ دکوراتیو ساده عرض 9.5 سانت 2 پله / کیفیت عالی
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز آبنوس کدD09/ عرض 9.5سانت 2پله ساده ساختمانی طول 3متر کیفیت عالی ضخامت 12میلی متر
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز ونگاناکدD-010 /دکوراتیو عرض 9.5سانت ضخامت12 میلی متر/2پله ساده ساختمانی 3متر
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز فندقیکد D-11/ دکوراتیو 9.5 سانت 2 پله / ضخامت 12 میل / تو پر ضد آب
 بلوط پروفیل تولیده کننده انواع قرنیز و ابزار آلات دکوراتیو ساختمانیقالب کدD از قالبهای جدید و بهینه شده مجموعه بلوط پروفیل میباشد که جهت برآورده کردن درخواست مشتریانی است که میخواهند قرنیز در عین سادگی از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشد. این قرنیز با عرض دقیق و خالص 9.2 و طول 3 متر میباشد که نوع پاشنه و لبه پارکتی آن علی الخصوص 2خط نواری در بالای آن وجه متمایزی از بقیه قرنیزهای موجود دارد. تا امروز نزدیک به 15 رنگ در دست تولید است که رنگهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
قرنیز ونگه کدD-12 /دکوراتیو 2پله /ضخامت12میل/تو پر ضدآب 9.5 سانت /ساختمانی
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده